จะเลือกซื้อแบตสำรองต้องดูตรงไหน

นอกจากปัจจัย 4 แล้ว คนเรายังมีปัจจัยที่ 5 คือเงิน และในปัจจุบันนี้ก็เกิดปัจจัยที่ 6 ที่ใคร ๆ ก็ยอมรับว่าขาดไม่ได้นั่นคือสมาร์ทโฟน ทีนี้เมื่อติดมือถือกันหนึบหนับก็เลยเกิดปัจจัยที่ 7 ขึ้นมาเพื่อช่วยให้ได้ดื่มด่ำกับเจ้าปัจจัยที่ 6 ได้แบบไม่มีสะดุดทั้งวัน เคยไปไหนแล้วลืมเอาที่ชาร์จแบตไปไหม? หรือเอาสายชาร์จไปแต่ไม่มีที่ชาร์จ ทำให้สุดท้ายแล้วเราต้องอดใช้โทรศัพท์มือถือในการทำธุระหรือ ถ่ายรูป ฟังเพลง และอื่นๆ ไปโดยปริยาย ปัจจัยที่ 7 นี้ก็คือแบตสำรองหรือ พาวเวอร์แบงค์ นั่นเอง เจ้าสิ่งนี้คืออะไรกันแน่ และเลือกซื้ออย่างไรจึงจะคุ้มค่า เราจะเล่าให้ฟัง

แบตเตอรี่สำรองคือแบตเตอรี่ที่มีความจุมาก ๆ นำมาห่อหุ้มด้วยวัสดุที่ปลอดภัยกันการระเบิดได้เพื่อให้สะดวกในการนำไปพกพาใช้สอยทุกที่ทุกเวลา ซึ่งแบตสำรองที่ว่านี้ ก็เหมือนกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มีความจุต่าง ๆ กันไป วิธีเลือกซื้อก็คือ

●     เลือกความจุที่กำลังดี ซึ่งนั่นคือสักไม่กี่เท่าของแบตฯโทรศัพท์ปกติที่ใช้อยู่ มากไปกว่านั้นก็เห็นจะไม่จำเป็น ซึ่งความจุแบบกำลังดีที่ว่านี้คือ 6,000 – 10,000 mAH นั่นเอง หากคุณซื้อแบตฯสำรองที่กำลังไฟมากเกินไป ผลเสียคือน้ำหนักที่มากตาม เทอะทะเกะกะกระเป๋า และหากแค่พกใช้คนเดียวเครื่องเดียวแบบวันต่อวัน กลับไปบ้านชาร์จใหม่ทุกวัน แค่ 3,000 – 5,000 mAH ก็เพียงพอ ขนาดก็จะเล็กเบาพกง่ายเข้าไปอีก เท่านี้ก็ไม่ต้องหลงพกพาวเวอร์แบงค์ใหญ่เว่อร์วังอีกต่อไป

●     เลือกแบบมีปลั๊กด้วยเลยก็สะดวกสบายดี ไม่ต้องพกสายชาร์จอะไรมากมายให้รุงรัง ราคาอาจจะสูงขึ้นมานิด แต่อำนวยความสะดวกได้ดีงาม หมดปัญหาลืมสายชาร์จ

●     เช่นกันกับสินค้าอื่น เลือกซื้อจากแบรนด์ที่เชื่อถือได้ ย่อมคุณภาพดีกว่า เก็บไฟได้จริง ได้นานกว่า ไม่ใช่ชาร์จเช้า เย็นแบตหมดก่อนสมาร์ทโฟนเราเสียอีก เพราะแบตฯสำรองคุณภาพต่ำจะคายประจุออกได้ไวแม้ว่าจะเก็บไฟได้มากก็ตาม แบตฯสำรองดี ๆ อาจจะมีราคาสูงแม้ว่าจะสามารถเก็บไฟได้ไม่มากเท่าแบรนด์อื่น แต่หากได้ใช้จะทราบว่าเก็บประจุได้นานกว่าและทนทานใช้งานได้นานกว่า

●     สังเกตเรื่องอัตรารับไฟเข้าและปล่อยออก input และ output ควรเป็น DC 5V – 2.1A เพื่อการันตีว่าจะชาร์จได้ไวทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เพราะหากอัตราการปล่อยออกช้าไป ผลคือจะปล่อยไฟเข้าไม่ทัน ทำให้เสียบชาร์จแล้วแต่แบตยังคงไม่ขึ้น ยังคงลดลงเรื่อย ๆ Check SMART Power Bank for more details.

นอกจากเรื่องรูปทรงและสีสันแล้ว อย่าลืมมองเรื่องสำคัญที่กล่าวมา เพื่อให้ได้แบตฯสำรองที่มีคุณภาพคุ้มค่าคุ้มเงินที่เสียไป

Read More

Creating Safe Construction Environments: Tips to Avoid Workplace Accidents

When we go to work, we never expect to be involved in or witness work accidents or to receive workers compensation because of injuries. We can take necessary steps to avoid work accidents by being aware of our surroundings and looking out for coworkers. The number of work accidents in Australia will surprise most people. Job-related work accidents can happen in any line of employment. No one wants to end up in a work accident, so everyone has a joint responsibility to keep the workplace safe and secure for all, especially you as an employer. In a construction site workplace, you need to establish a good safety shower testing standard that suits the normal eye wash station Australian standards mandated by the governing bodies. Earning a Cert IV environmental management certificate for your workplace is one thing to look forward to for building your firm’s reputation. However, it is not that simple. Cooperation should be present for the firm to attain full security.

safety shower testing

This article tackles some of the common workplace safety tips to keep everyone safe inside the construction site.

Here are some things to keep in mind while preparing an action plan for all types of workplace emergency drills and safety shower testing:

 • It is vital to train employees on the evacuation drill and the safety shower testing purpose and procedures, therefore a proper training program must be put in place.
 • Ensure all safety equipment like emergency shower and eyewash areas, like fire extinguishers, water sprinklers, and emergency alarms are in place and are functioning properly. Also, ensure that the mechanism of stopping the elevators of building to work in case of emergency is in place.
 • To conduct a successful evacuation drill, a dedicated team of employees must be trained and educated to react in specific situations.
 • The action plan must include ways of reporting the emergency situations to the suitable authorities.
 • Contact details and procedure of person responsible for setting off the emergency alarm should be rolled out.
 • The evacuation action plan must include the list of policies and procedures to be followed in case of emergencies.
 • Emergency evacuation routes and procedures like floor plans, staircase access, elevators’ functionality, and refugee area, must be detailed out in the action plan.
 • The contact information of corporate security personnel, emergency evacuation drill team members, nearest hospital, fire station, and police station should be prepared and rolled out to the employees and management teams.
 • Procedures on how to help evacuate disabled people, expecting mothers and aged employees should be clearly called out.
 • Procedures for designated employees who remain to shut down labs or critical machine/plant operations, if any should be specified clearly.
 • Moreover, the frequency of the drills to be conducted should be planned. Also, it is to be decided if the workplace emergency has to be pre-informed to the employees or whether it has to be a surprise drill. The extent and approach of the drill should be planned to keep in mind the number of employees working at a particular site and the nature of operation of that site.

No matter what types of workplace emergency drills are planned and conducted, the key is to spread awareness of the possible emergency situations amongst the employees and train them accordingly. Remember that it is best to hope for the best and prepare for the worst.

Read More

Buying Guide: Bunk Beds for Kids and What Factors to Consider

A bunk bed is the ideal type of bed to put into your child’s room. It is space-saving and can sleep several children; hence, it is the ideal solution for small homes or for your growing family. But if you think that buying kids bunk beds is as simple as choosing a color or design, think again. There are a lot of safety concerns involved with this type of bed too. Therefore, you have to be smart when buying so you can make the right investment that will keep your kids happy and safe. kids bunk beds Measure the Room Before you go out to shop for kids bunk beds, take time to measure the room first. When you measure, do not just focus on the floor space but the height of the ceiling as well. You must keep in mind that bunk beds come in a wide range of sizes and heights. Therefore, you want to make sure that it will fit inside your child’s room before you decide to buy it. Build Style Once you know the measurements of the room, you can determine the build style for the bunk bed. A standard twin size bunk bed might be suitable for most children. But you can also find a triple bunk bed or a low line bunk bed. The King single loft bed is another style that is emerging, especially for those who want to have additional storage space. There are five categories of bunk bed styles to choose from in the market and they are as follows: • Twin on Twin: This is a suitable size for children but they might be quick to outgrow it. • Twin on Full or Queen: This is ideal even for older kids. However, the top bunk is a bit small. • Twin on Futon: You can use the futon as couch to save space or provide more seating. • Twin on Desk: This will give your children additional space for work and study. However, it does not have a bottom bunk. • Trundle Bed: There is a third bed hidden under the bottom bunk, which provides extra sleeping space. But this extra bed also takes away potential storage space under the bottom bunk. Materials There are two types of materials commonly used to build bunk beds for kids: wood or metal. Metal bunk beds have an industrial look to them and are inexpensive. But this can hurt your child’s feet if they accidentally bump into it when climbing up the bunk bed. On the other hand, wooden bunk beds have a more aesthetic appeal than metal has. There are also several types of wooden materials to choose from to create different looks and styles. Your decision on which type of material to choose will depend on the style of the room and the amount you want to invest in on the bed. With these tips in mind, you are now ready to start shopping for kids bunk beds. In Australia, there is no better place to go to when shopping for kids beds and furniture. You can go to http://www.fittingfurniture.com.au/home/kids-beds/Compact-Bunk-low-mid-height to find a wide range of space-saving beds and other types of furniture to add to your child’s room.

Read More

Top 5 Reasons Why You Need to Go Organic Today

When high-yield products and pesticides were introduced in the Green Revolution, the organic food movement was born in response to it. The idea is to eat food that are not produced using pesticides and other harmful chemicals. This is to eat healthier and avoid toxin-related illnesses.

In this world filled with on-the-go processed foods and sugary treats, changing your diet and lifestyle to prevent yourself from having health problems is making even more sense. Since organic produce is crops that are grown without the use of GMO’s, pesticides, and petroleum fertilizers – going organic is a great direction to take. Should you want to make a switch and go for a healthy lifestyle, there is organic food online that you can order.

organic food online

The Way to an Improved Health for You and Your Family

Three studies have shown that pregnant women who are exposed to pesticides from conventional farming ended up having children with lower IQ’s. It is never too late to protect yourself and your family from the harmful chemicals that you consume in your food.  You can start by replacing your food with organic meat, dairy, and produce and make it a habit of consuming them every day.

1. All organic food is GMO-free.

Genetically Modified Organisms are used in agriculture to modify crops by using genetic techniques. Eating foods with GMO can greatly damage your health because it is not proven to be safe. If you want GMO-free food, you can order organic food online and choose the options that you like.

2. Organic food is known to be fresher than non-organic food.

The reason why organic food is fresher is because it does not have any added preservatives to extend its shelf life. Non-organic foods have preservatives that do extend shelf life, but may negatively affect your digestive system and other organs. You can get the freshest produce when you buy organic food online.

3. Organically raised animals are not fed with antibiotics.

A livestock that feeds their animals with growth hormones and antibiotics are more likely to have mad cow disease. This disease is a threat to humans because it can deteriorate one’s life. The best way to prevent yourself from catching such disease is by looking for the best organic food online.

4. Organic food is considered to be more nutritious than non-organic.

Organic meat, produce, and dairy have a higher nutritional value compared to the conventionally grown and raised. These organically raised food products are known to improve your overall health and help you prevent the risk of catching diseases.

5. You are able to keep your family safe.

Introducing your family members to organic food can positively impact their health and improve their daily lifestyle. You want them to consume foods that have high nutritional value and that are safe to eat.

Conclusion

Your decision to practice healthy eating can help you feel good about yourself, keep you engaged with any types of activity, and gives you a better outlook in life. Give organics on a budget a try and you will understand how great it is to be healthy inside and out. Check out http://www.organicsonabudget.com.au/.

Read More

Creating Effective CRM Strategy for Growing Business

InfusionSoft Certified Consultant Damian Qualter says Customer Relationship Management (CRM) is a crucial element to take your business to the next level. With CRM, your customers are at the forefront. And a great part of your strategy targets and emphasizes them. However, half of businesses fail to maximize CRM to their business advantage running the risk of wasting money and effort. With smart CRM strategy, on the other hand, you can optimize your customers to boost your revenues. Here are some tips to create an effective CRM strategy.

1. Identify clear goals.

Setting goals may not be your cup of tea. Still, the best consultants of InfusionSoft UK has states that CRM should help you in achieving your business goals. Set a general objective. Break down this objective into specific goals. Your goals should be realistic, achievable and, at the same time, flexible for changes. It is also crucial that you identify a time frame in achieving these goals. Your goals help establish business focus. All efforts and funds will be directed to accomplish your goals.

2. Create an organizational framework based on manpower and resources.

An organizational framework is your machinery. It is crucial that you manage your human and material resources properly in a system that works best for your company. InfusionSoft Certified Consultant Damian Qualter recommends the use of reliable CRM technology such as InfusionSoft to help manage your organization. In your framework, you identify roles and allocate these roles to employees. You also identify systems of communication and media of communication. You also identify available funds and resources to fuel your business operations. With your organizational framework, you develop an organized flow of new policies and feedback mechanism so you can keep track of your performance with ease.

3. Identify your market and start tracking your customers.

Most businesses start tracking customers once they have initiated contact. But you can start doing so even before making contact. UK InfusionSoft users are able to identify potential market based on their searches, likes, and other behavior online. You can easily align your campaign to targeted customers, increase likelihood of sales and decrease losses of time and money on wasted campaigns.

4. Plan your campaign in sync with your CRM.

CRM systems can help a great deal in planning and phasing your plan. The best InfusionSoft consultant can help you maximize your CRM to suit your business and framework. InfusionSoft can help organize your contacts, import schedules from your calendar, phase your e-mail marketing campaigns and many more. The system can also integrate necessary campaigns such as social media and web content. In short, you can integrate CRM into your marketing flow. When in sync with your CRM, you are sure that you are on track in achieving your goals.

5. Evaluate and improve your plan.

After the prescribed time frame, make necessary evaluations to see if you have fully or partially achieved your goals. It is also an opportunity to identify strengths and weaknesses. You can evaluate your tools, manpower and campaign and make necessary adjustments. This gives you leverage to improve and grow your business.

CRM is an advanced tool for your business. With effective strategy, you can fully harness this tool to boost your business. For more details about InfusionSoft, contact InfusionSoft Certified Consultant Damian Qualter at https://damianqualter.com/infusionsoft-consultancy/.

Read More